Τρίτη, 4 Μαρτίου 2008

Ο Γάμος ως μυστήριο

Ο γάμος ως μυστήριο της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει μεγάλη αξία και πολύ θεολογικό βάθος. Έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό από το πολύ κόσμο Σε αυτόν, τον τομέα καταρχήν, πρέπει να παρέμβει η Εκκλησία και να ενημερώσει τους πιστούς, να τους κάνει "συμμέτοχους " του μυστήριο του γάμου. Νομίζω ότι το πιο κάτω κείμενο βοηθάει σε αυτό. Διαβάστε το.

αναδημοσίευση απο: http://www.oodegr.com/


Του π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου


Απόσπασμα από το βιβλίο: "Εγχειρίδιο αιρέσεων και παραχριστιανικών ομάδων"


Τα ιδιαίτερα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν έναν Ορθόδοξο γάμο Μυστήριο, και όχι απλή συμβίωση, ή έστω ευλογημένη ένωση.

Ο Θεός δεν δημιούργησε άτομα, αλλά κοινωνία προσώπων. Μέσα στον Αδάμ υπήρχε ήδη η Εύα (Γέν. α' 27. β' 18-25. Ματθ. ιθ' 3-6). Ο ίδιος ο Θεός, με την ευλογία του πρώτου ζεύγους, ακόμη πριν από την πτώση, συνέστησε το μυστήριo του γάμου (Γέν. α' 28). Μέσα στο γάμο εκφράζεται η μία ανθρώπινη φύση, στην οποία μετέχουν οι σύζυγοι σαν ξεχωριστά πρόσωπα: «και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν» (Γέν. β' 24).

Έτσι ο Θεός με την αγαθότητά Του θέσπισε το γάμο, μέσα στον οποίο οι σύζυγοι ξεπερνούν τον εαυτό τους, ακόμη και μετά την πτώση, και διδάσκονται την επιστρoφή στην ενότητα, η οποία συνεχώς ευρύνεται και αγκαλιάζει όλο και περισσότερα πρόσωπα. Ο γάμος που Τελείται «εν Κυρίω» (Α' Κορ. ζ' 39) προσλαμβάνεται σαν δεσμός στο σώμα της Εκκλησίας και έτσι δεν εκφράζει απλώς την ένωση του Χριστoύ με την Εκκλησία, αλλά ο ίδιος ο δεσμός του γάμου «εν Κυρίω» γίνεται Εκκλησία: «εγώ δε λέγω εις Xριστόν και εις την Εκκλησίαν» (Εφεσ. ε' 23).

Η διαφορά μεταξύ του φυσικού δεσμού και του γάμου «εν Κυρίω» είναι ακριβώς αυτή: ότι με το μυστήριo, η Εκκλησία προσλαμβάνει το δεσμό αυτό στο σώμα Της και τον εντάσσει στην υπηρεσία της αιώνιας αγάπης. Οι σύζυγοι ξεπερνούν τον εγωκεντρισμό τους και ξανατοποθετούνται στο δρόμο που οδηγεί στην κοινωνία προσώπων, στην ενότητα της μιας ανθρώπινης φύσης, «εις Xριστόν και εις την Εκκλησίαν». Αντίθετο ο γάμος που δεν συνάπτεται «εν Κυρίω», ο φυσικός δηλαδή δεσμός, τελειώνει στον τάφο.

Ο γάμος ο «εν Κυρίω» ευλογείτο στην πρώτη Εκκλησία από τον επίσκοπο ή τουλάχιστoν από τους πρεσβυτέρους που είχαν την άδεια του επισκόπου. Mάλιστα η τέλεση του γάμου συνδεόταν με τη Θεία Ευχαριστία.
«Μετά γνώμης του επισκόπου την ένωσιν ποιείσθαι, ίνα ο γάμος ή κατά Κύριον, και μη κατ' επιθυμίαν» (Ιγν., επιστ. προς Πολύκ. V).


Σ' ένα τέτοιο γάμο Η σαρκική ένωση ευλογείται και όλα έχουν μέσα στην Εκκλησία πνευματικό περιεχόμενο: «ά δε και κατά σάρκα πράσσετε, ταύτα πνευματικά εστίν, εν Ιησού γαρ Χριστώ πάντα πράσσετε» (Ιγν., Εφεσ. 8,2).

Το γεγονός της τέλεσης του γάμου στα πλαίσια της Θείας Ευχαριστίας βεβαιώνει ο Τερτυλλιανός (Ad uxorem βιβλ. 2,9. Pr. haer. 40). Ο δε Μ. Βασίλειος σημειώνει: «ο δεσμός της φύσεως και ο ζυγός δια της ιερολογίας, ας είναι ένωσις των μακράν απεχόντων» (Βασ., εις εξαήμ. ζ' 5). «Στην Εκκλησία δεν πραγματοποιείται φυσικός συζυγικός δεσμός, αλλά άγιο μυστήριο γάμου» (Αυγουστ., Πίστις και έργα 7,10).

Και στον Πρoτεσταvτισμό ο γάμος θεωρείται ιερός θεσμός και είναι σε χρήση ειδική «τελετή» του γάμου στην Εκκλησία. Όμως η τελετή αυτή, δεν έχει το χαρακτήρα του μυστηρίου.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

πολύ δίκαιο έχετε πατερ!ναι το μυστήριο τείνει να αποϊερωποιηθεί και αυτό οφείλεται σε όλους τους εμπλεκομένους στο ιερό Μυστήριο το μέγα του γάμου μυστήριο κατά τον απόστολο Παύλο!
οι ιερείς βιάζονται και μασούν συχνά τα λόγια τους!
οι σύζυγοι το βλέπουν σαν υποχρέωση, να τακτοποιήσουν και με επίσημα κρατικά και εκκλησιαστικά εγγραφα την σχέση τους (δενεχουν δε την προϋπόθεση του ευαγγελικού και θείου γάμου, την αγνότητα και την καθαρότητα τη σαρκική)
οι ψάλτες λένε γρήγορα αυτα που πρέπει, δεν μετέχουν στην χαρά των εν Χριστώ αδελφών τους!
η λύση είναι να γίνει ο πλήρης χωρισμός κράτους Εκκλησίας και να προσέρχονται στο μυστήριο όσοι ελεύθερα θέλουν να κοινωνήσουν και να εχουν επαφή όντως ερωτική με τον Ιησού Χριστό και να βλέπουν τον συζυγό τους ως μέλος Χριστού, κομμάτι του σώματος Του!να επανέλθει το μυστήριο εντός της Θείας Λειτουργίας και αφού οι σύζυγοι ελεύθερα κξαι καρδιακά βρουν πρώτα πνευματικό πατέρα για να έχουν καθαρές καρδιές και να τις ενώσουν εν Χριστώ! harisofchris@gmail.gr

π. Θεμιστοκλής Στ. Μπάζος είπε...

Αγαπητέ φίλε, χαίρε.
Ίδη έχει απόϊερωποιηθεί το μυστήριο του Γάμου καθώς και το μυστήριο του Βαπτίσματος. Μπορώ να πω με μεγάλη βεβαιότητα ότι είναι τα πλέον εγκοσμικευμένα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σίγουρα έχουμε πολύ ευθύνη γι’ αυτό όλοι. (Επίσκοποι, ιερείς, ψάλτες, πιστοί, τα ανθοπωλεία κ.λ.π.) Αφήσαμε την διδαχή και τον αγιασμό του ποιμνίου μας και ασχοληθήκαμε με ανούσια και ανώφελα πράγματα. Προβάλαμε προσωπικές επιδιώξεις σαν το θέλημα του Θεού. Κατά πολύ μεγάλο βαθμό δεν διαφυλάξαμε την «παρακαταθήκη» που μας εμπιστεύτηκε ο Θεό. Όμως υπάρχει ελπίδα, η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Κάνουμε την αυτοκριτική μας και αυτό είναι πολύ θετικό. Θα συνεχίσουμε έτσι για να αναδεικνύουμε τα κακός κύμαινα με σκοπό να τα διορθώσουμε.