Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

Ο Γάμος το μέγα μυστήριο (μέρος 1ο)

Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει χρέος να διαφυλάξει και να διαδώσει την Αλήθεια που παρέλαβε από τον Ιησού Χριστό μέσω των αγίων Αποστόλων και πατέρων της Εκκλησίας μας. Με βάσει αυτό το σκεπτικό, δεν χρειάζονται αφορισμοί, προς καμία κατεύθυνση, αλλά συστράτευση όλων για τον επανευαγγελισμό των πιστών της. Σε αυτό το πλαίσιο ,θα δημοσιεύσουμε μερικά κείμενα που αφορούν το Γάμο και ποια είναι η θέσει του μέσα στην Εκκλησία.
Νίκος Θ. Μπουγάτσος
Η Ορθόδοξη Θεολογία για το σκοπό του Γάμου
Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 1989. © Νίκος Μπουγάτσος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αναφέρονται πολλοί σκοποί του γάμου, λόγω διαφοράς πίστης ή επί μέρους αντιλήψεων. Θα ιεραρχήσουμε αξιολογικά τους διάφορους σκοπούς του γάμου με κριτήρια τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δηλ. τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παράδοσης, χωρίς να αγνοήσουμε τη διδασκαλία των ετεροδόξων Εκκλησιών και της θύραθεν (κοσμικής) σοφίας. Έγινε ήδη η ανάπτυξη. Στο παρόν κεφάλαιο θα καταλήξουμε στο τελικό συμπέρασμα, χωρίς να παραπέμπουμε λεπτομερώς, στις πηγές, γιατί οι παραπομπές βρίσκονται στα επί μέρους κεφάλαια.

Τα χαρακτηριστικά παντός ενσυνείδητου σκοπού ενός μέρους της επίγειας ζωής του Χριστιανού, επομένως και του σκοπού του χριστιανικού γάμου, πρέπει να είναι τα εξής: 1) Να συμπίπτουν ο τελικός χρονικά και ο πρώτος αξιολογικά από τους σκοπούς του μέρους αυτού της ζωής του ανθρώπου (π.χ. του χριστιανικού γάμου). -2) Να συμβάλλει (να είναι δηλ. μέρος, ενδιάμεσος σκοπός ή μέσο), στην επιτυχία του τελικού σκοπού της όλης ζωής του ανθρώπου, δηλ. του προορισμού του ανθρώπου. -3) Να ικανοποιεί οπωσδήποτε τη διφυή υπόσταση του ανθρώπου. -4) Να είναι βέβαια πραγματοποιήσιμος (να έχει δηλ. πρακτική εφαρμογή), τουλάχιστον προοδευτικά, ενώ θά είναι το δεοντολογικά ιδεώδες της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ηθικής.

Τους επτά σκοπούς του γάμου που αναφέρουμε θα εξετάσουμε κατά την ακόλουθη σειρά: 1) Η απόλαυση της ηδονής, 2) η τεκνοποιΐα, 3) η διαπαιδαγώγηση των τέκνων, 4) η κοινωνικότητα, 5) η αλληλοβοήθεια, 6) η εγκοίτωση των επιθυμιών και 7) η ηθική τελείωση.
συνεχίζεται..

Δεν υπάρχουν σχόλια: