Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου" Γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο του Θεού στους ανθρώπους είναι η αιώνια ζωή...."

Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής,
η απόδοσή τους στην νεοελληνική
***
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο
Κεφάλαιο 8, χωρία 5 έως 13

Θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου
ΑΠΟΔΟΣΗ

Ο Χριστός εισήλθε στην Καπερναούμ και τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος, πού τον παρακαλούσε και του έλεγε: «Κύριε, ο υπηρέτης μου είναι κατάκοιτος στο σπίτι από παράλυση και σε κακή κατάσταση. Τότε του λέγει ο Ιησούς: Εγώ θα έλθω και θα τον κάνω καλά. Ο εκατόνταρχος αποκρίθηκε και είπε: Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στο σπιτικό μου, αλλά πες μόνο ένα λόγο και ο υπηρέτης μου θα γίνει καλά. Γιατί κι εγώ είμαι άνθρωπος με κάποια εξουσία και έχω στις διαταγές μου στρατιώτες. Και λέγω στον ένα: «Πήγαινε εκεί» και αμέσως πηγαίνει. Και στον άλλο: «Έλα εδώ» και έρχεται. Και στον υπηρέτη μου: «Κάνε αυτό» και αμέσως το κάνει. Όταν ο Ιησούς άκουσε τα λόγια του εκατόνταρχου εθαύμασε και είπε σ’ εκείνους πού τον ακολουθούσαν: Σας βεβαιώνω πώς ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες βρήκα τόση πίστη. Σάς λέγω λοιπόν πώς θα έλθουν πολλοί από ανατολή και δύση και θα πάρουν θέση μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη βασιλεία των ουρανών, ενώ τα παιδιά της βασιλείας θα πεταχθούν στο βαθύ σκοτάδι της κολάσεως· εκεί θα είναι ο θρήνος και το τρίξιμο των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς στον εκατόνταρχο. Πήγαινε στο σπίτι σου και όπως πίστευσες, έτσι και να γίνει. Και αμέσως θεραπεύθηκε ο υπηρέτης του από εκείνη την ώρα.

***

Από την προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου,
Κεφ. 6, χωρία 18 έως 23
ΑΠΟΔΟΣΗ

Αδελφοί, αφού ελευθερωθήκατε από τη δουλεία της αμαρτίας υποδουλωθήκατε στη δικαιοσύνη. Εκφράζομαι πολύ ανθρώπινα εξαιτίας της αδυναμίας, πού παρουσιάζει η ανθρώπινη φύση μας με την υποταγή της στην αμαρτία.

Καθώς, δηλαδή υποδουλώσατε - στην προηγούμενη πριν από την πίστη συμπεριφορά σας - τα μέλη του σώματος σας, στην ακαθαρσία και την ανομία, ώστε να βρεθείτε άνομοι (παράνομοι) ενώπιον του Θεού. Έτσι και τώρα να παραδώσετε τα μέλη σας υπόδουλα στη δικαιοσύνη, πού τελικά θα συντελέσει και στον αγιασμό σας.

Γιατί, όταν είσασταν δούλοι στην αμαρτία, ασφαλώς είσασταν ελεύθεροι - ανεξάρτητοι από τη δικαιοσύνη. Αλλ΄ όμως τί κέρδος είχατε τότε από τα αμαρτωλά έργα σας, για τα όποια τώρα πρέπει να ντρέπεσθε;

Η κατάληξη των έργων αυτών είναι ο θάνατος. Αλλά τώρα ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και υποδουλωθήκατε στον Θεό και έχετε, ως καρπό των έργων σας τον αγιασμό και τελικά την αιώνια ζωή. Γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο του Θεού στους ανθρώπους είναι η αιώνια ζωή, πού μας προσφέρει η Χάρη και η δύναμη του Κυρίου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: