Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Μας παίρνει το παράπονο ...για το δικό μας πολιτιστικό και λαογραφικό κέντρο... στην Κοιλάδα

Έντεκα χρόνια αναπαλαιώνεται το παλαιό δημοτικό σχολείο της Κοιλάδας  με σκοπό να στεγάσει πολιτιστικό και λαογραφικό κέντρο  καθώς  και μουσείο με τα ευρήματα από το σπήλαιο Φράχθι. Αλλά  δυστυχώς  ακόμα .....αναπαλαιώνεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: