Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Για τον αναίσθητο εαυτό μου...


Για τον αναίσθητο...οι άγιοι: Ιωάννης της Κλίμακος και Συμεών ο Νέος Θεολόγος


Πηγή: http://salograia.blogspot.gr/


[...]
Ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας μιλάει για τον αναίσθητο άνθρωπο.

"Είναι αυτός που εξηγεί το θέλημα του Θεού  στους άλλους προς ιδική του κατάκριση....

αυτός που είναι τυφλός και διδάσκει τους άλλους πώς να βλέπουν. 

Ομιλεί στους άλλους για τη θεραπεία του τραύματός των, 

ενώ ερεθίζει και χειροτερεύει το δικό του.

Ομιλεί εναντίον του πάθους και τρέφεται με όσα το προσκαλούν...

Μακαρίζει την υπακοή και αυτός πρώτος, παρακούει...

Διαβάζει για την Κρίση
και αρχίζει να χαμογελά. 


Διαβάζει για την κενοδοξία και κενοδοξεί την ώρα της αναγνώσεως....
όσοι κυριεύονται από  το φοβερό αυτό  πάθος "ενώ παρίστανται στην προσευχή, 
είναι εξ ολοκλήρου πετρώδεις και σκληροί  και σκοτεινοί.

Ενώ αντικρύζουν την Αγία Τράπεζα μένουν αναίσθητοι.

Ενώ μεταλαμβάνουν από τα άγια Δώρα, σαν να εγεύθησαν απλώς ψωμί". 

Σχετική με την πνευματική αναισθησία είναι και η εξής πρόφαση που ακούγεται συχνά:

"Στην εποχή μας¨ λένε, "έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτό που σε παλαιότερα χρόνια εθεωρείτο αμαρτία , σήμερα είναι φυσιολογικό να γίνεται. Σήμερα ζούμε σε άλλα χρόνια, δεν μπορούμε να ζήσουμε όπως οι παλαιοί".

Όμως  οι εντολές του Θεού είναι διαχρονικές , και μπορούμε να τις εφαρμόσουμε , εάν θέλουμε, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ζωντανή απόδειξη σ' αυτό είναι οι Άγιοι, οι οποίοι υπάρχουν σε κάθε εποχή. 

Τέτοιους αγίους γνωρίσαμε πολλούς  και στη δική μας εποχή.

Κατ'εξοχήν εμείς οι κληρικοί πρέπει να προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τις θείες εντολές  όπως μας τις παρέδωσε ο Χριστός."
[...]


(Από το βιβλίο  του Ιερομονάχου Γρηγορίου: "Η θεραπεία των θεραπευτών" -ο κληρικός εξομολογούμενος-Ιερόν Κουτλουμουσιανόν κελλίον Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος,Άγιον Όρος)
......................................................................................................

"Ο άγιος  Συμεών ο  Νέος Θεολογος, απευθυνόμενος προς πνευματικούς πατέρας, γράφει:

" Πρέπει, ω πάτερ πνευματικέ, πρώτον να γένης μαθητής του Χριστού και να διδαχθής από τας εντολάς Του και τα μυστήρια, και τοιουτοτρόπως να επιχειρίζεσαι να διδάσκης άλλους.

Πρέπει πρώτον να υποταχθής και να ακολουθήσης  εις πνευματικόν πατέρα, οπού να σε οδηγή την στράταν οπού πηγαίνει εις τον Χριστόν,  και να φθάσης τον Χριστόν, ή να ειπώ καλλίτερα  να σε εύρη ο Χριστός, και να σημαδεύσης  τους τρόπους και τα σημεία της στράτας οπού σε πηγαίνει εκεί, και να ιδής τον Χριστόν με την Χάριν του Αγίου Πνεύματος, χωρίς να πλανεθής,

και τότε να οδηγής τους άλλους εις τον Χριστόν.

Πρέπει να φωτισθής  π ρ ώ τ ο ν από το αληθινόν φως και μ ε τ ά ταύτα να φέρης  και άλλους εις αυτό το φως.

Πρέπει να ελευθερωθής π ρ ώ τ ο ν εσύ και μ ε τ ά , να επιχειρίζεσαι  δια να ελευθερώσεις άλλους."

Οι θεοφόροι Πατέρες  με το λόγο τους και με τη ζωή τους μας πείθουν  ότι, η διακονία  του λόγου του Θεού, απαιτεί  από τον Λειτουργό όχι μόνον την καθαρότητα  της ψυχής που προσφέρει  η ιερά Εξομολόγηση, αλλά και την απόκτηση  των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος"

(Από το βιβλίο:"Η θεραπεία των θεραπευτών- ο κληρικός εξομολογούμενος")


Δεν υπάρχουν σχόλια: