Πέμπτη, 10 Απριλίου 2008

Η απάντηση της Μητροπόλεως Ύδρας

Λάβαμε το δελτίο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας σχετικά με την δημοπρασία ενοικιάσεως του κτήματος στο "Μετόχι" και το δημοσιεύουμε προς ενημέρωσή σας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΙΓΙΝΗΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

- 1 8 0 4 0 Υ Δ Ρ Α – Ἐν Ὕδρᾳ τῇ 10ῃ Ἀπριλίου 2008


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Τ Υ Π Ο Υ

Ὡς ἤδη ἀνακοινώθηκε ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας ἡ Δημοπρασία ἐνοικιάσεως τοῦ κτήματος εἰς θέσιν «ΜΕΤΟΧΙ» θά ἐπαναληφθεῖ τήν Κυριακή 13ῃ Ἀπριλίου ἐ.ἔ τήν ἴδια ὥρα καί στόν ἴδιο τόπο, ἐπειδή βάσει τοῦ 14.1 ὅρου τῆς Διακηρύξεως κατετέθει ἀντιπροσφορά.

Τήν πρώτη Κυριακή 6.04.08 ἐξεδηλώθη ἐνδιαφέρον ἀπό ἱκανό ἀριθμό ἐπενδυτῶν. Τοῦτο φανερώνει τούς ἄψογους χειρισμούς τοῦ Ἐκκλησιασιστικοῦ Συμβουλίου τό ὁποῖον φρόντισε νά γίνει γνωστή ἡ δημοπρασία μέσῳ τῶν δημοσιευμάτων καί τῶν ἀνακοινώσεων.Ὅλα ἐξελίσονται μέ νομιμότητα καί διαφάνεια καί εἴμεθα βέβαιοι πῶς ἡ ἀξιοποίηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας θά ἀνοίξει νέους ὁρίζοντες γιά τήν τοπική Ἐκκλησία καί τήν νήσο μας.Σύμπας ὁ Ὑδραῒκός λαός ἀποδέχεται μετά πολλῆς χαρᾶς τό ἱστορικό γεγονός τῆς ἀξιοποιήσεως τοῦ Κτήματος διότι ἔχει ἐμπιστοσύνη στόν Ποιμενάρχη καί πνευματικό Πατέρας μας τόν Σεβασμιώτατο κ.κ ΕΦΡΑΙΜ ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται καθημερινά γιά τήν πνευματική πρόοδο τοῦ ποιμνίου του.

Τά ὀλίγα ἀντίθετα δημοσιεύματα εἶναι κακόβουλα, κατευθυνόμενα καί συκοφαντικά.Τά πάντα γίνονται μέ πλήρη διαφάνεια καί μέ ἀπόλυτη προσήλωση στό στόχο,νά ὠφεληθοῦν ὅσο τό δυνατόν περισσότεροι συνάνθρωποι μας πού τό ἔχουν ἀνάγκη. Δηλαδή ἡ ἀξιοποίηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ὅπου ὑπάρχει, νά ἐπιστρέψει στό λαό, κατά τόν λόγο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: