Παρασκευή, 29 Φεβρουαρίου 2008

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

Την παραμονή της Κυριακής της Απόκρεω η Εκκλησία μας καλεί σε μιά παγκόσμια ανάμνηση όλων “των απ' αιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς, επ' ελπίδι αναστάσεως, ζωής αιωνίου”.

Για να καταλάβουμε το νόημα, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης. Ο Χριστός δεν άφησε στους μαθητές Του μια διδασκαλία ατομικής σωτηρίας, αλλά την “καινή εντολή” του “αγαπάτε αλλήλους”.

Η αγάπη, που αποτελεί το θέμα της αυριανής Κυριακής των Απόκρεω, είναι το θεμέλιο και η ουσία της ζωής της Εκκλησίας.Η προσευχή για τους “κεκοιμημένους” είναι μια βασική έκφραση της Εκκλησίας σαν αγάπης.

Ζητάμε από το Θεό να θυμηθεί αυτούς που και ‘μεις θυμόμαστε και τους θυμόμαστε ακριβώς γιατί τους αγαπάμε.

Προσευχόμαστε γι' αυτούς τους συναντάμε “εν Χριστώ” ο οποίος επειδή είναι Αγάπη, ξεπερνάει το θάνατο.

Μέσα στο Χριστό δεν υπάρχουν ζωντανοί και πεθαμένοι γιατί όλοι είναι “ζώντες εν Αυτώ”. Αυτός είναι η Ζωή. Αγαπώντας αυτούς που είναι εν Αυτώ, αγαπάμε το Χριστό.

Αυτό το Σάββατο λοιπόν πριν την Κυριακή της Απόκρεω, τελείται η ακολουθία για την ανάμνηση των “προαπελθόντων”.

Όλα τα Σάββατα από την Εκκλησία μας είναι αφιερωμένα στις ψυχές που απήλθαν από αυτό το κόσμο.

Όμως αυτό το Ψυχοσάββατο και το άλλο της Πεντηκοστής, είναι αποκλειστικά αφιερωμένα για όλους τους κεκοιμημένους

Δεν υπάρχουν σχόλια: