Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

"......δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντοτε ευκολοπίστευτε και πάντα προδομένε..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: