Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Να μεταδίδεις στους άλλους το σωστό


Να μεταδίδεις στους άλλους το σωστό

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου
Πηγή:http://moschoblog.blogspot.com/


"Επιποθώ γαρ ιδείν υμάς, ίνα τι μεταδώ χάρισμα υμίν πνευματικόν..",(επιποθώ να σας δω για να σας μεταδώσω κάποιο πνευματικό χάρισμα), γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους. Πώς μεταδίδουμε ο ένας στον άλλον κάτι πνευματικό, όταν δεν κρατάμε για μας το σωστό, όπως λέει κάποιο ανόητο τραγούδι; 

Νιώθω πως μεταδίδουμε ο ένας στον άλλο το σωστό, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά με χίλιους άλλους τρόπους, ακόμα και με την απλή παρουσία μας. Όταν σε βλέπω στην Εκκλησία να προσεύχεσαι μαζί με τους άλλους πρέπει να ξέρεις ότι η πίστη σου στηρίζει και τη δική μου πίστη. 

Το ίδιο λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, πως με το να μεταδώσει σ΄ αυτούς κάποιο πνευματικό χάρισμα, θα νιώσουν όλοι τους κι ο ίδιος μαζί τους ενθάρρυνση και παρηγοριά μέσα από την κοινή πίστη.

"Έσεσθε ουν υμείς τέλειοι, ώσπερ ο Πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς τέλειος εστίν", λέγει ο Κύριος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: