Σάββατο, 8 Μαΐου 2010

Γιαυτό ανησυχώ ....για την κατάργηση της δημοκρατίας.....

Δεν πέρασαν ούτε  24 ώρες από την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα "μέτρα" και ο υπουργός
οικονομικών ζήτησε την τροπολογία μιας λέξεις και  την αντικατάσταση της από μία φράση.
ΕΝΑΣ θα  αποφασίζει....... εν λευκό .....για τα επόμενα "μέτρα".....

Η τροπολογία


Η αρχική μορφή της επίμαχης παραγράφου (ν. 3845/2010 (Α’ 65):


4. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη – μέλη της Ζώνης του Ευρώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της προηγούμενης παραγράφου. Τα μνημόνια, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις του προηγουμένου εδαφίου, εισάγονται στην Βουλή για κύρωση.

Η τροπολογία:

9. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) αντί της λέξης «κύρωση» τίθενται οι λέξεις «συζήτηση και ενημέρωση. Ισχύουν και εκτελούνται από της υπογραφής τους.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: