Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

"ΑΓΚΑΛΙΑ" και στήριξη στον άνθρωπο...


«ΑΓΚΑΛΙΑ»

Μια νέα ΜΚΟ στη Λέσβο

Μια νέα μεγάλη και ζεστή αγκαλιά για τους μετανάστες

Στο νησί της Λέσβου και στην ενορίας Αγίου Γεωργίου Κεραμίου της Καλλονής της Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύμνης, ιδρύθηκε μια Αστική μη Κερδοσκοπική Οργάνωση για την περίθαλψη και στήριξη του ανθρώπου με την επωνυμία «ΑΓΚΑΛΙΑ».

Είναι μια αξιέπαινη και σημαντική πρωτοβουλία του κατά πάντα αξιοσέβαστου, δραστήριου και ταπεινού Λευίτη της ενορίας Αγίου Γεωργίου Κεραμίου παπα-Στρατή Δήμου.


Σύμφωνα με το καταστατικό της ΜΚΟ στην Καλλονή, την 27 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τρίτη, οι: α) Ευστράτιος Δήμου, ιερέας, κάτοικος Καλλονής εφημέριος ενορίας Αγίου Γεωργίου Κεραμίου και β) Γιώργος Τυρίκος-Εργάς, γ) Κατερίνα Ευσταθίου-Σελάχα, δ) Ελένη Ευσταθίου-Σελάχα, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν να συστήσουν αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μη Κυβερνητική Οργάνωση) με την επωνυμία «ΑΓΚΑΛΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα), αορίστου διάρκειας και η οποία θα διέπεται από τους όρους και τις ειδικότερες συμφωνίες που περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό της οργάνωσης.

Όλο το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα: ΖΩΗΦΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: