Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

Ρίξε λάσπη κάτι θα μείνει...

αναφορικά με τα δημοσιεύματα των "έγκριτων" και "έγκυρων" δημοσιογράφων για την αγορά μετοχών 20.000.000 ευρω από την Εκκλησία.
Απάντηση της Ε.Κ.Υ.Ο. σε δημοσιεύματα του Τύπου


Ἀναφορικά με τά σχετικά δημοσιεύματα τοῦ Τύπου γιά τήν ἀγορά μετοχῶν τῆς ٕἘθνικῆς Τραπέζης ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά θέλαμε νά τονίσουμε ὅτι τήν Δευτέρα, 27 Ὀκτωβρίου 2008 σέ οὐδεμία ἀγορά μετοχῶν ἔχουμε προβεῖ.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὡς θεσμικός μέτοχος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης ἀπό ἱδρύσεώς τής, προβαίνει ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν σε τοποθετήσεις διαθεσίμων της σε μετοχές τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.

Οἱ ὁποιεσδήποτε τοποθετήσεις γίνονται μόνον μέσω τοῦ Χρηματιστηρίου Ἀθηνῶν και κατόπιν ἐγκρίσεως τῶν θεσμικῶν ὀργάνων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ Γενικός Διευθυντής τῆς Ε.Κ.Υ.Ο.
Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: